Lista de genes Síndrome de Bardet Biedl Informe

Lista de genes analizados en el List of genes Bardet Biedl Syndrome Report

ARL6, BBS1, BBS10, BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, C8orf37, CCDC28B, CEP290, IFT172, IFT74, LDLR, LZTFL1, MKKS, MKS1, NBN, RPGRIP1L, SDCCAG8, TMEM67, TRAPPC3, TTC21B, TTC8, WDPCP